Το PODCAST του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης

Οι ιστορικές και πολιτισμικές μας αναζητήσεις εντάσσονται ψηφιακά στα podcasts του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης. Η μουσειακή εμπειρία επαυξάνεται, με επεισόδια για σκέψη, μάθηση, έρευνα αλλά και στιγμές δημιουργικής χαλάρωσης.